АГРО-ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Предметът на дейност е животновъдство, включително на племенни животни, търговска дейност, производство, покупка и продажба на стоки в първоначален,  обработен вид, производство, покупка и продажба на селскостопанска продукция, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, включително животни, както и животински продукти и субпродукти, производство и търговия със суровини за производство и хранителни добавки в областта на животновъдството и ветеринарната медицина, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, строителство, посредническа дейност, експедиторски услуги, комисионни и консигнационни сделки, импорт, експерт и реекспорт.
Дружеството се управлява и представлява от  ДЖОВАНИ ТРЕНТИН като до този момент успяхме да докажем, че сме сериозен и отговорен екип със заслужено добро име.

За България сме упълномощени представители на:

CENAVISA S.L.
Испания
Животновъдство и ветеринарната медицина, ВМП, лекарства за животни

DAL TIO
Италия
Aвтоматични дистрибутори на прясно мляко - млекомати и кафе машини

Tecnozoo
Italia
Лекарства за ветеринарната медицина, хранителни добавки и премикси за животни

Resmat, S.L.
Испания
Системи разграждащи био продукти. Пречиствателни станции за отпадни води, сепаратори, грес, сепаратори въглеводород, цистерни за питейна вода, резервоари  на дъждовна вода, както и набор от специално изградена единици в GRP.

MAGNIS ROBERTO S.R.L.

Алтернативни материали за производство на топло и електро енергия от възобновяеми източници